en

Nieuws


Covid-19 Prescreening
Covid-19 Prescreening
Covid-19 Prescreening
Opening RGD Centraal Apotheek Magazijn en Apotheek te Uitvlugt
Opening RGD Centraal Apotheek Magazijn en Apotheek te Uitvlugt
Opening RGD Centraal Apotheek Magazijn en Apotheek te Uitvlugt
RGD Gezondheidscentrum Onverwacht geopend
RGD Gezondheidscentrum Onverwacht geopend
RGD Gezondheidscentrum Onverwacht geopend
Jonge vrouw aan het roer bij de RGD
Jonge vrouw aan het roer bij de RGD
Jonge vrouw aan het roer bij de RGD
RGD verwelkomt twee health managers
RGD verwelkomt twee health managers
RGD verwelkomt twee health managers
RGD Gezondheidscentrum Nickerie opgeleverd
RGD Gezondheidscentrum Nickerie opgeleverd
RGD Gezondheidscentrum Nickerie opgeleverd
Minister Elias op werkbezoek bij de RGD
Minister Elias op werkbezoek bij de RGD
Minister Elias op werkbezoek bij de RGD
Opnieuw gediplomeerde gezondheidswerkers voor de RGD
Opnieuw gediplomeerde gezondheidswerkers voor de RGD
Opnieuw gediplomeerde gezondheidswerkers voor de RGD
EBS-medewerkers mogen naar RGD-poliklinieken
EBS-medewerkers mogen naar RGD-poliklinieken
EBS-medewerkers mogen naar RGD-poliklinieken
Staatsolie en RGD leggen nadruk op gezondheid
Staatsolie en RGD leggen nadruk op gezondheid
Staatsolie en RGD leggen nadruk op gezondheid
RGD opent poli te Canawapibo
RGD opent poli te Canawapibo
RGD opent poli te Canawapibo
Covid-19 Prescreening

Covid-19 Prescreening


Opening RGD Centraal Apotheek Magazijn en Apotheek te Uitvlugt

Opening RGD Centraal Apotheek Magazijn en Apotheek te Uitvlugt
Opening RGD Centraal Apotheek Magazijn en Apotheek te Uitvlugt

Het RGD Centraal Apotheek Magazijn (CAM) en RGD-apotheek Uitvlugt zijn vandaag officieel geopend. Een langgekoesterde wens is in vervulling gegaan, een nieuw magazijn annex apotheek dat voldoet aan de laatste kwaliteitseisen.

Minister van Volksgezondheid, A. Elias, deed namens president Bouterse de opening. 
Gezondheidszorg heeft speciale aandacht van de huidige regering en daarom achtte de overheid het noodzakelijk te investeren in de primary healthcare faciliteiten in de kuststrook van Suriname. De nieuwbouw van dit gebouw is daar ook onder andere onderdeel van. 
De RGD biedt met haar farmaceutisch team, bestaande uit meer dan 100 medewerkers dagelijks farmaceutische zorg van Albina tot Nickerie. 
Met de nieuwe aanwinst komt de zorg zeker beter tot uiting en dat komt de gezondheid van de gemeenschap zeker ten goede.RGD Gezondheidscentrum Onverwacht geopend

RGD Gezondheidscentrum Onverwacht geopend

RGD Gezondheidscentrum Onverwacht geopend

Het RGD gezondheidscentrum te Onverwacht is geopend. Antoine Elias, minister van Volksgezondheid en Jennifer Vreedzaam, DNA lid, hadden de eer de gedenkplaat te onthullen. Een lang gekoesterde wens van de bewoners van Para is in vervulling gegaan. 
Shoestrya Joella, polihoofd van het centrum maakte het met het doorknippen van het lintje mogelijk dat het goed opgekomen publiek een rondleiding kon krijgen.

"We zijn de regering, in het bijzonder het ministerie van Volksgezondheid en het ISDB-projectteam dankbaar voor dit historisch moment. Gezondheidszorg heeft voor de huidige regering speciale aandacht en daarom achtte de overheid het noodzakelijk te investeren in de primary healthcare faciliteiten in de kuststrook en daar is dit gebouw ook onderdeel van" aldus Sebitadebie Gopal, waarnemend directeur van de RGD.

De meerwaarde van het centrum is o.a. dat het 7 dagen per week open zal zijn van 07:00u-23:00u, er meerdere artsen aanwezig zullen zijn, een apotheek aanwezig is en er laboratorium onderzoek mogelijk is. 
Verwacht wordt dat de bewoners van Onverwacht en de omliggende plantages zich thuis zullen voelen in dit gebouw.


Jonge vrouw aan het roer bij de RGD

Jonge vrouw aan het roer bij de RGD

Jonge vrouw aan het roer bij de RGD

De Stichting Regionale Gezondheidsdienst (RGD) heeft vanaf 17 april een nieuwe waarnemend directeur.
Dit in de persoon van Sebitadebie Gopal, een jonge dynamische vrouw die eerder haar krachten gegeven heeft op de ministeries van Landbouw Veeteelt en Visserij (L.V.V.) , Sport en Jeugd Zaken en op het kabinet van de President. 
Sebietadebie Gopal heeft Milieu Wetenschappen gestudeerd aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. 
“Mijn doel is met de hele RGD familie de eerstelijnsgezondheidszorg efficiënter en toegankelijker maken voor een ieder”, zegt Gopal serieus. 
De RGD wenst de nieuwe topvrouw succes toe met de bijzondere taak die haar toebedeeld is.

RGD verwelkomt twee health managers

RGD verwelkomt twee health managers
RGD verwelkomt twee health managers

Het Elsje Finck-Sanichar College (EFS) Covab, heeft onlangs negentien Bachelors in Health Management afgeleverd. Ook Sherida Boldewijn en Niermaladebie Doelarie van de RGD behoorden tot de groep. De verpleegkundigen mochten in het Lallarookhgebouw hun diploma uit handen van onze onderdirecteur verpleegkundige aangelegenheden, Hanna Nijman nemen. Aan hen is gevraagd hun ervaringen te omschrijven en wat hun verwachtingen zijn.

“Ik heb dit traject als zeer goed mogen ervaren. Met de opgedane kennis weet ik hoe te handelen in bepaalde situaties. De studie heeft sowieso mijn horizon verbreedt. Er waren weliswaar ook “downs”, maar ik kon deze nogal goed opvangen. Ik ben heel erg verheugd dat ik mijn diploma nu in handen heb. Mijn hartgrondige dank gaat uit naar mijn organisatie en de overige personen die een steentje hebben bijgedragen tot het realiseren van deze mijlpaal. Mijn kennis is ter beschikking van het bedrijf” aldus Sherida Boldewijn. 
Zuster Boldewijn wil nog kwijt dat de samenwerking in de groep overall heel positief was.
“We stonden klaar voor elkaar en de onderlinge stimulans was daar”.

Voor Niermaladebie Doelarie was de opleiding lang en zwaar. Ze zegt offers te hebben gebracht, die uiteindelijk geleid hebben tot het met succes afronden van de opleiding. “ik ben blij en opgelucht”.
Als diabetesverpleegkundige verdedigde ze met succes haar scriptie met de titel: “Verbetering van de diabetes mellitus zorg door middel van de preventie van voetcomplicaties in de eerstelijnszorg”.
Zuster Doelarie wil de opgedane kennis meer in praktijk brengen en is inmiddels al daarmee begonnen.
De voorlichting naar de diabeten van haar polikliniek toe is nu uitgebreider, terwijl haar streven gericht is op het verder delen van haar kennis op rayon niveau.

De RGD feliciteert de nieuwe health managers en wenst hen heel veel succes toe.


RGD Gezondheidscentrum Nickerie opgeleverd

RGD Gezondheidscentrum Nickerie opgeleverd
RGD Gezondheidscentrum Nickerie opgeleverd

Voor de RGD is er vanmorgen te Nickerie een succesvolle en heugelijke week afgesloten met de bouwkundige oplevering en aansluitend daarop de sleuteloverdracht van het nieuw gezondheidscentrum (gc) te Nieuw Nickerie.

Van de week hebben de bouwkundige opleveringen van het RGD Centraal apotheek Magazijn (CAM) te Uitvlugt, gevolgd door gezondheidscentra te Onverwacht en Limesgracht plaatsgevonden. 
Alle 4(vier) gebouwen zijn tot stand gekomen door financiering van de Islamic Development Bank (IsDB). De aannemers voor dit traject waren Vasilda en Kiesel, die het hebben klaargespeeld om binnen de vastgestelde bouwtijd de job af te ronden. 
Ook de Surinaamse overheid heeft een belangrijke bijdrage geleverd tijdens het proces.

De RGD directeur, Edwin Noordzee dankt alle stakeholders voor hun bijdrage en beloofd dat de dienstverlening met deze aanwinsten zeker op een hoger niveau geboden kunnen worden aan de cliënten.

De komende tijd zal er gewerkt worden aan de secundaire zaken rond de gebouwen, zoals de terreinen, de beveiliging en de inrichting van het geheel.
Zodra dat is afgerond kan de gemeenschap uitkijken naar de officiële ingebruikname van de dienstencentra.

De RGD levert immers “Gezondheid dichtbij huis”!


Minister Elias op werkbezoek bij de RGD

Minister Elias op werkbezoek bij de RGD
Minister Elias op werkbezoek bij de RGD

Antoine Elias, minister van Volksgezondheid bracht op woensdag 6 juni een kennismakingsbezoek aan 
het hoofdkantoor van de RGD. Hij werd daarbij vergezeld door een deel van zijn staf.

Tijdens het formeel gedeelde presenteerde de waarnemend directeur, Edwin Noordzee infomatie over het reilen en zeilen binnen de instelling. Niet alleen bijvoorbeeld de fysieke verbeteringen van de locaties werden besproken, maar ook de knelpunten die de dienst stagneren kwamen aan de orde.
In antwoord op het laatste gaf de minister aan dat de RGD extra hard zal moeten werken om haar plaats binnen de gezondheidszorg te behouden. Dit met het oog op de invoering van de Wet Basisizorg verzekering. 
Verder werd in zeer ontspannen sfeer een rondleiding gedaan op het hoofdkantoor, waarbij het personeel de gelegenheid had kennis te maken met de minister en zijn staf. 
Daarnaast bracht het gezelschap ook een bezoek aan twee van de vier in aanbouw zijnde faciliteiten die gefinancieerd worden door de Islamic Development Bank. Het betrof de locaties aan de Limesgracht, waar een modern gezondheidscentrum komt te staan en die aan de Kasabaholoweg waar de hoofdapotheek en het centraal magazijn in ver gevorderde staat zijn.


Opnieuw gediplomeerde gezondheidswerkers voor de RGD

Opnieuw gediplomeerde gezondheidswerkers voor de RGD
Opnieuw gediplomeerde gezondheidswerkers voor de RGD

Met succes hebben 6 studenten namens de RGD, respectievelijk 1 verpleegkundige en 5 ziekenverzorgenden, hun opleiding aan het Elsje Finck Sanichair College (COVAB) afgerond. 
In een feestelijke sfeer hebben zij op vrijdag 22 juni 2018 hun diploma in ontvangst genomen.

De meeste afgestudeerden zijn afkomstig uit de districten Marowijne en Nickerie.
Raoul Sabajo is de enigste manspersoon tevens verpleegkundige uit de groep. Hij deelde het volgende: “Ik heb niet bewust gekozen voor de opleiding maar door de jaren heen heb ik het tot mijn eigen gemaakt. Ik ben afkomstig uit het district Marowijne, de afstand speelde een grote rol voor mij waardoor de vier jaren, los van de studie, niet altijd gemakkelijk waren. De studie en stages waren heel leerrijk en hebben mij een beter beeld gegeven van wat de zorg inhoud.”
In de toekomst wil Raoul de hbo-verpleegkundige opleiding doen.
Voor de opkomende verpleegkundige heeft hij als boodschap: “houdt het doorzettingsvermogen groot en geef de hoop niet op”.
Romalo Dulsie, ziekenverzorgende afkomstig uit het district Nickerie heeft veel geleerd tijdens de opleiding zowel tijdens de goede als slechte momenten. Zij heeft tijdens de studie moeten inwonen op het COVAB complex vanwege de grote afstand van Nickerie naar Paramaribo. Dulsie zal het niet bij de opleiding ziekenverzorgende laten, maar wil verder de verpleegkundige en praktijkbegeleider opleiding doen. Haar boodschap luidt: “om je te specialiseren moet je altijd bereid zijn om te leren”.


EBS-medewerkers mogen naar RGD-poliklinieken

EBS-medewerkers mogen naar RGD-poliklinieken

EBS-medewerkers mogen naar RGD-poliklinieken

De stichting Regionale Gezondheidsdienst (RGD) en de Energie Bedrijven Suriname (EBS) hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend, welke de EBS-medewerkers en diens gezinnen in staat stelt gebruik te maken van de gezondheidsdiensten die de RGD biedt.
De ondertekening gedaan door Edwin Noordzee en Rabin Parmessar, respectievelijk waarnemend directeur RGD en directeur EBS, vond plaats op het EBS-hoofdkantoor op dinsdag 12 december 2017.

De EBS-medewerkers in Nickerie en Paramaribo kunnen tijdens de reguliere openingstijden bij de EBS-polikliniek terecht voor medische hulp. Daarna kunnen zij zich wenden tot een RGD-polikliniek in de buurt, waar zij van alle diensten zoals de huisarts, apotheek en het laboratorium gebruik kunnen maken. In de meeste districten binnen het zorggebied van de RGD zal de EBS volledig aangewezen zijn op de gezondheidsfaciliteiten van de RGD.

Directeur Parmessar noemde het een “win-win situatie, waarbij de RGD-inkomsten genereert en de EBS medische zorg kan betrekken”.
“We zien dit als een trots moment, omdat dit onze wens is. De dienstverlening brengen naar de gemeenschap en de EBS is onderdeel daarvan. Onze mensen zijn er ready voor” gaf directeur Noordzee afsluitend aan.

Staatsolie en RGD leggen nadruk op gezondheid

Staatsolie en RGD leggen nadruk op gezondheid

Staatsolie en RGD leggen nadruk op gezondheid

Health, Safety, Environment en Community (HSEC) zijn begrippen die continu worden meegenomen in de beleidsprocessen van Staatsolie. Binnen dat kader organiseert het bedrijf jaarlijks HSEC dagen, waarbij d.m.v. activiteiten met en voor het personeel extra aandacht besteed wordt aan deze onderwerpen.

Van het jaar en wel op de derde HSEC dag, zaterdag 9 december, is de focus gelegd op environment en community en is hiertoe een 5 km wandelloop georganiseerd in Groningen, Saramacca. 
Aan laatstgenoemde activiteit werd er een minibeurs gekoppeld, waaraan ook de RGD participeerde en de focus uiteraard gelegd werd op de gezondheid. Deelnemers zijn in de gelegenheid gesteld om hun lengte, gewicht, buikomvang en bloeddruk te laten meten. Verder kon men de glucosewaarde en de Body Mass Index (BMI) laten bepalen. Daarnaast is er ook, indien daartoe de behoefte bestond, gezondheidsvoorlichting gegeven. 
Het RGD-team bestaande uit artsen, verpleegkundigen en analisten hebben, in de drukstbezochte stand van de beurs, belangstellenden geholpen van 15.00u tot 18.00u.

De deelnemers zijn na afloop gecomplimenteerd voor hun sportiviteit en werden tegelijkertijd ook aangespoord om de wandelloop als aanzet te zien om te blijven bewegen.

The RGD-team did it again!

RGD opent poli te Canawapibo

RGD opent poli te Canawapibo

RGD opent polikliniek te Canawapibo

De stichting Regionale gezondheidsdienst (RGD) heeft te Canawapibo, Commewijne, een polikliniek geopend. Dit gebeurde op woensdag 13 december 2017. De kliniek herbergt een huisartsenpraktijk, apotheek, laboratorium en een spoedhulppost. Zwangeren kunnen er ook terecht voor begeleiding voor, tijdens en na de bevalling. Ouders of verzorgers van zuigelingen en peuters zijn ook welkom op het consultatiebureau. Er wordt verder gezondheidsvoorlichting in het algemeen en over chronische aandoeningen zoals hoge bloeddruk en diabetes in het bijzonder gegeven.

De minister van Volksgezondheid, Patrick Pengel deed een beroep op de bewoners goed gebruik te maken van zowel de kliniek als de begeleiding van de gezondheidswerkers om hun gezondheid op peil te houden.
RGD-directeur Edwin Noordzee memoreerde de goede samenwerking die er is tussen de verschillende districtscommissariaten en de RGD bij de bouw of renovatie van de RGD-faciliteiten in de verschillende districten. Hij kreeg hierin bijval van districtscommissaris Remy Pollack van Paramaribo Zuidoost, die als dc van Commewijne ook aan de wieg heeft gestaan van het initiatief voor de bouw van het gebouw. 

De RGD gaat gestaag verder met het brengen van de gezondheidszorg dichtbij huis van de cliënten. Hierdoor werkt ze hard aan haar doel om te zorgen voor;
“gezonde mensen in gezonde gemeenschappen”.


LOADING
Whoops! The requested page could not be loaded!
Please check your internet connection, or try again later