en

Verruimde dienstverlening

Al geruime tijd bestaan er op het ministerie van Volksgezondheid plannen om over te gaan tot het verruimen van de openingstijden van daartoe geïdentificeerde RGD-gezondheidscentra tot 1 x 24 uur gezondheidsdienstencentra. In dit kader werd in het jaar 2009 het RGD Gezondheidscentrum Geyersvlijt gerenoveerd. 
Eerder en wel in 2008 werden eveneens op instigatie van het ministerie van Volksgezondheid de weekend wachtdienst en de middagpolikliniek voor on en – minvermogenden (nu BAZO verzekerden) en particulieren geïmplementeerd. 

De grondgedachte van de weekendwacht en de middagpolikliniek was het:
verruimen van de openingstijden of de beschikbaarheid van gezondheid en – medische diensten voor de eerder genoemde doelgroep. 
oneigenlijk bezoek van patiënten aan het SEH te verminderen. Als gevolg hiervan kent het SEH haast elke dag een bezetting van genoemde bezoekers, die zij op bepaalde momenten haast niet aankan. Bij de SEH bestaat het vermoeden dat een relatief grote groep van deze oneigenlijke bezoekers cliënt is van de RGD. 

Momenteel is de verruimde dienst operationeel op 4 locaties te weten Gezondheidscentrum:

Geyersvlijt  van 7 u s’morgens tot 11 u s’avonds
Meerzorg van 7 u s’morgens tot 9 u s’avonds
Latour van 7 u s’morgens tot 11 u s’avonds
Lelydorp van 7 u s’morgens tot 11 u s’avonds 

De openingstijden van de apotheken:
Apotheken te Lelydorp en Derde Rijweg van 7 u s’morgens tot 9 u s’avonds.

Apotheken te Latour en Lelydorp van 7 u s’morgens tot 11 u s'avonds. 
Deze Gezondheidscentra fungeren als walk inn clinic inclusief spoedeisende hulp. De Ambulancedienst is gereed om patiënten naar het ziekenhuis te vervoeren indien de aandoening niet ter plaatse kan worden behandeld.

De polikliniek is 7 dagen in de week van maandag tot en met zondag geopend voor de patiënten/cliënten. De RGD-poliklinieken accepteren verzekerden van alle in ons land voorkomende verzekeringsmaatschappijen. 

LOADING
Whoops! The requested page could not be loaded!
Please check your internet connection, or try again later