en

Verruimde dienstverlening

Al geruime tijd bestonden er op het ministerie van Volksgezondheid plannen om over te gaan tot het verruimen van de openingstijden van daartoe geïdentificeerde RGD-gezondheidscentra tot 1 x 24 uur gezondheidsdienstencentra. In dit kader werd in het jaar 2009 het RGD Gezondheidscentrum Geyersvlijt gerenoveerd. 
Eerder en wel in 2008 werden eveneens op instigatie van het ministerie van Volksgezondheid de weekend wachtdienst en de middagpolikliniek voor on en – minvermogenden (nu BAZO verzekerden) en particulieren geïmplementeerd. 

De grondgedachte van de weekendwacht en de middagpolikliniek was het:
verruimen van de openingstijden of de beschikbaarheid van gezondheid en – medische diensten voor de eerder genoemde doelgroep. 
oneigenlijk bezoek van patiënten aan het SEH te verminderen. Als gevolg hiervan kent het SEH haast elke dag een bezetting van genoemde bezoekers, die zij op bepaalde momenten haast niet aankan. Bij de SEH bestaat het vermoeden dat een relatief grote groep van deze oneigenlijke bezoekers cliënt is van de RGD. 

Momenteel is de verruimde dienst niet operationeel.

 
De polikliniek is 7 dagen in de week van maandag tot en met zondag geopend voor de patiënten/cliënten. De RGD-poliklinieken accepteren verzekerden van alle in ons land voorkomende verzekeringsmaatschappijen. 

LOADING
Whoops! The requested page could not be loaded!
Please check your internet connection, or try again later