en

RGD opent gezondheidscentra Latour + Lelydorp


Geheel in lijn met de gedachte om de gezondheidszorg op een zo goed mogelijk niveau, dichtbij huis van de gemeenschap te brengen is de RGD bezig haar bestaande poli’s en centra te renoveren of nieuwe in de plaats op te zetten. Te Latour werd op vrijdag 23 maart gevolgd door Lelydorp op vrijdag 31 maart 2017 moderne gezondheidscentra in gebruik genomen. 
De waarnemend directeur van de RGD, Edwin Noordzee, uitte op Latour zijn dank aan de regering en de vaste commissie Volksgezondheid in DNA voor de steun tijdens het bouwtraject. Deze was niet makkelijk en heeft wat langer geduurd dan gepland. In de overige speeches is het belang van het centrum, waar broodnodige gezondheidszorg geboden wordt, voor de gemeenschap te Latour meermaals naar voren gebracht. Aan zowel de werknemers als cliënten is gevraagd de plek zorgvuldig en duurzaam te gebruiken. 
Op Lelydorp gaf minister Patrick Pengel van Volksgezondheid een uiteenzetting van de regeringsplannen met de eerstelijnszorg waarvan de RGD onderdeel is. Op schema staat de nieuwbouw/renovatie van zes andere RGD-faciliteiten met financiering van de Islamitische Ontwikkelingsbank. Hij riep de bevolking van Lelydorp op goed gebruik te maken van het centrum en spoorde hen aan als onderdeel van een gezonde leefstijl meer te gaan sporten.

LOADING
Whoops! The requested page could not be loaded!
Please check your internet connection, or try again later