en

Verpleegkundig onder directoraat

Verplegen in de Primaire gezondheidszorg

Verpleegkundige in de primaire gezondheidszorg… er is wel degelijk een verschil! 
In vergelijking met de verpleegkundige in andere zorginstellingen kan gesteld worden de RGD verpleegkundige de cliënt zowel poliklinisch als thuis hulp verleend. Deze hulp bestaat onder andere uit het geven van voorlichting, begeleiding bij psychosociale problemen en het stellen van verpleegkundige diagnoses.

Bij het verlenen van verpleegkundige hulp zijn de taken: 
 • het meten van de bloeddruk
 • het prikken van de bloedsuiker
 • het geven van een injectie
 • het verschonen van verbanden 
 • observeren van de patiënt
 • borstonderzoek. Door middel van palpaties gaat de verloskundige na of er mogelijke knobbels aanwezig zijn in de borsten
 • het toedienen van medicijnen 
 • voorlichting en begeleiding voor het geven van borstvoeding
 • het bieden van spoedeisende hulp (de ambulance dienst is 1 x 24u Beschikbaar)
 • het bieden van seksuele reproductieve gezondheidszorg/Sexual Reproductive Health (SRH)
Volgens het Nationaal SRH programma/beleid in Suriname moet iedere Surinamer toegang hebben tot en geïnformeerd worden over reproductieve gezondheidszorg middels preventie.

De verpleegkundige wordt ook in complexere zorgvragen ingezet bijvoorbeeld:
 • voorlichting geven over gezondheid en voeding. Niet alleen bij mensen thuis en op de scholen, maar ook tijdens voorlichtingsbijeenkomsten met een groter publiek. 
 • de leerlingen/studenten ( tussen 6 en 15 jaar)worden op de verschillende scholen gevaccineerd tegen ziekten en ondergaan ook een lichamelijke screening. 
Onderwerpen die tijdens de voorlichtingssessies behandeld worden zijn bijvoorbeeld:
 • het moeder-/vaderschap 
 • het voorkomen van ziektes als HIV/AIDS(het doel hiervan is het terugdringen van risicogedrag en activiteiten die HIV en SOI besmetting kunnen veroorzaken).
 • het voorkomen van reuma en kanker.
 • de zorg op het consultatiebureau, bestemd voor kinderen tussen 0 – 5 jaar, is vooral gericht op primaire en secundaire preventie, door vaccinatie en gezondheidsvoorlichting en –advisering enerzijds en vroegtijdig opsporen en onderkennen van aandoeningen door preventieve gezondheidsonderzoeken anderzijds.
 • in de ouder- en kindzorg worden ook huisbezoeken afgelegd en wordt er voorlichting geboden.
De mensen/cliënten die bezocht worden zijn bijvoorbeeld:
 • herstellend van een operatie, 
 • langdurig, chronische ziek of hebben door een handicap/beperking zorg nodig. Deze mensen worden gestimuleerd om op de juiste manier zo goed mogelijk voor zichzelf te zorgen.

Bij de Regionale Gezondheidsdienst kunt u ook voor verloskundige diensten terecht:
 • zwangerschapscontrole: ( alle poliklinieken ) Tijdens een zwangerschap – of prenatale controle controleert de verloskundige uw bloeddruk en uw gewicht en of uw baarmoeder voldoende groeit en als het hartje van uw ongeboren kindje goed klopt.
 • de mogelijkheid bestaat ook om poliklinisch te bevallen op de daarvoor aangegeven poliklinieken of gezondheidscentra van de RGD. 
 • bij de postnatale controle kan de verloskundige bij u thuis langskomen. 
Dit gebeurd meestal op dag 1 en dag 3 na de bevalling.
U krijgt hulp van de verloskundige als uw kindje moet baden, ook wordt getoond hoe de navelstomp van uw kindje wordt verzorgd.

Ook voor zwangere vrouwen die niet ingeschreven staan op een RGD polikliniek kunt u altijd terecht bij de verloskundige van de RGD.

De werkzaamheden worden zelfstandig uitgevoerd door de verloskundige en waar nodig in samenwerking met de huisarts die de cliënten/patiënten onderzoekt. De huisarts dient tijdig gewaarschuwd te worden als gemerkt wordt dat de gezondheid van de patiënt achteruit gaat.


LOADING
Whoops! The requested page could not be loaded!
Please check your internet connection, or try again later