en

Medisch onder directoraat

Medisch onder Directoraat
De artsen bij de Stichting RGD verlenen zowel curatieve (A) als preventieve zorg (B) aan hun cliënten. De overige werkzaamheden van de artsen zijn in de punten C en D beschreven. 


I. De RGD arts houdt zich primair bezig met:


A. Curatieve zorg 
De curatieve zorg van de artsen bestaat uit geneeskundige en heelkundige hulp bij acute, chronische en overige niet-acute ziekten/aandoeningen. 
Het bieden van gezondheidsvoorlichting in het kader van ziekte is ook onderdeel van het consult.

Niet-acute (waaronder chronische) curatieve zorg
Om de niet-acute zorg te kunnen bieden is er dagelijks een spreekuur van de arts en is elke arts 2 dagen per week ook ’s middags beschikbaar. Wanneer een cliënt immobiel is, wordt deze thuis door de arts bezocht.

Acute curatieve zorg
Onder de acute zorg van de artsen valt: 
Behandeling tijdens de spreekuren van acute gevallen
Beschikbaarheid tussen de spreekuren in acute gevallen
Uitvoeren van noodzakelijke huisbezoeken bij een
acute ziekte of ongeval

B. Preventieve zorg van de artsen:
Als preventieve zorg doen de artsen:

Jeugdzorg (zorg voor het ongeboren kind, schooljeugd, tieners en jongvolwassenen)
Zorg voor het ongeboren kind
Reeds in de zwangerschap wordt de ontwikkeling van de vrucht gemonitord conform een protocol.Hierbij wordt gelet op risico’s en aandoeningen waarbij al kan worden ingegrepen tijdens de zwangerschap, tijdens de bevalling en/of na de bevalling.
Deze zorg geschiedt samen met de  zwangerschapsbegeleiding

Monitoring van de psychomotorische ontwikkeling
Binnen de gezondheidscentra en de andere poliklinieken van de Stichting RGD zijn consultatiebureaus aanwezig.De ontwikkeling van de kinderen wordt door getraind personeel volgens protocol gevolgd bij kinderen door middel van lichamelijk onderzoek.

Monitoring van vaccinaties
Kinderen worden door de verpleging gevaccineerd.De artsen zijn verantwoordelijk voor het digitaal (laten) bijhouden welke vaccinaties de kinderen gehad hebben.Bovendien vindt er een follow-up plaats om te zorgen dat de kinderen daadwerkelijk al de vaccinaties volgens protocol krijgen. 

Periodiek schoolonderzoek
De artsen zijn verantwoordelijk voor de bezoeken van scholen voor periodiek onderzoek. Het periodiek  schoolonderzoek wordt volgens protocol verricht en richt zich op lichamelijke ontwikkeling, parasitaire ziekten, gehoor, visus afwijkingen en leerstoornissen, het geven  en/of zorgdragen voor gezondheidsvoorlichting aan scholieren en andere groepen in het betreffende resort.Bij de zorg voor tieners en jong volwassenen wordt gelet op een gezonde lichamelijke ontwikkeling, de seksuele ontwikkeling, verantwoord seksueel gedrag, bedreigingen van drugs en alcohol, persoonlijke intellectuele ontwikkeling, basic life skills, etc.Via voorlichtingsprogramma’s en bijeenkomsten kunnen deze groepen in verenigingen en wijken benaderd worden.

Vrouwenzorg
Zwangerenbegeleiding
De arts is verantwoordelijk voor de uitvoer van de zwangerschapsbegeleiding volgens protocol. Deze begeleiding kan zowel door de arts zelf als door de verloskundige (onder supervisie van de arts) uitgevoerd worden.
Verloskundige hulp
De arts biedt verloskundige hulp indien er geen vroedvrouw beschikbaar is en/of er tijdens de bevalling complicaties optreden.Indien er sprake is van verwachte complicaties wordt de cliënt verwezen naar het ziekenhuis.
Promotie van borstvoeding 
Borstvoeding wordt door de Stichting RGD gepromoot door middel van informatief materiaal, lezingen en via de (social) media.Verder wordt het kolven op het werk gestimuleerd en de benodigde conservering faciliteiten aanbevolen.Preventie baarmoederhals kanker. De arts verricht onderzoek van de baarmoederhals. Door de cliënten op te roepen worden zoveel mogelijk vrouwen onderzocht op baarmoederhalskanker.

Preventie van borstkanker 
De artsen promoten het zelfonderzoek en geven de vrouwen instructies hoe dit te doen. Bij risicopatiënten wordt er volgens protocol ook een echografie en mammografie aangevraagd.
Zorg bij chronische aandoeningen
Onder de zorg van de arts bij chronische aandoeningen vallen de volgende taken:
 • De vroege ontdekking en behandeling van diabetes (suikerziekte) en hypertensie (hoge bloeddruk).
 • Adequate hulp bieden bij pre-dialyse patiënten (patiënten met nierziekten die nog niet gedialyseerd worden).
 • De behandeling van Astma/COPD .
 • De vroege ontdekking en behandeling van maag- en darmkanker.
 • De vroege ontdekking, voorlichting en de behandeling van HIV/Aids.
 • Het (laten) verrichten of van huisbezoeken in verband met het tijdig. opsporen van ziekten van bedlegerige cliënten, bejaarden, invaliden en ernstig zieken.

Geestelijke gezondheidszorg (mental health)
 • In samenwerking met het PCS bieden van hulp aan patiënten.
 • Speciale aandacht voor herkenning en behandeling van depressie.
 • Periodiek spreekuur door de psychiater in de gezondheidscentra.

C. Overige taken van de artsen:

Ten behoeve van de kwaliteit en het monitoren van de zorg voeren de artsen naast medische verrichtingen ook de volgende taken uit:
 • Het regelmatig bijscholen en trainen van gezondheidswerkers.
 • Overleggen met collegae en het afstemmen onderling van de te nemen stappen.
 • Het vastleggen van gegevens in een geautomatiseerd systeem.
 • Het rapporteren van relevante gezondheidsgegevens aan het hoofdkantoor van de Stichting RGD.

D. De beste methode om te kunnen voorzien in de zorgbehoefte is het consequent toepassen van het Primairy Health Care model.

Hierbij zijn de volgende aspecten van belang:
 • Actieve gezondheid voorlichtingsprogramma’s
 • Outreach activiteiten in de wijken
 • Monitoring, evaluatie van de diensten
 • Kwaliteitsbewaking van de verleende preventieve en curatieve diensten.
 • Scholing en nascholing van dienstverleners/personeel
 • Preventieve diensten aanbieden binnen elk van de zorg categorieën.
 • Aanbieding screeningsprogramma’s
 • Registratie van alle relevante data/statistieken


LOADING
Whoops! The requested page could not be loaded!
Please check your internet connection, or try again later