en

RGD's Primary Healthcare center Albina geopend verklaard


Volksgezondheidsminister Patrick Pengel verklaarde, het geheel vernieuwde Primary Healthcare center Albina volledig open op donderdag 4 mei 2017 jl. Eerder vond de ondertekening van het
proces-verbaal, voor de oplevering van het centrum plaats.
De renovatiewerkzaamheden zijn uitgevoerd door het Ingenieursbureau SINTEC. 
Hanna Nijman, directielid van stichting Regionale Gezondheidsdienst (RGD), mocht de sleutels uit handen van de minister in ontvangst nemen. Het dienstenaanbod omvat naast huisartsenzorg ook een apotheek, verloskundige unit, laboratoriumdiensten, consultatiebureau alsook spoedhulp met een ambulance. 
De aanwezige vertegenwoordigers van het Franse financieringsbureau Agence Française de Development (AFD), spraken de hoop uit dat het centrum echt de plek krijgt die het verdiend in het grensgebied.
RGD’s Primary Healthcare center Albina zal vanwege haar centrale ligging voor de bevolking van grote betekenis zijn. Het centrum onderscheid zich met de totale integratie van diensten van de overige RGD-centra. 
Met de facilitering van het Staatsziekenfonds, stichting Lobi en de stichting Jeugdtandverzorging in het centrum, wordt inderdaad invulling aan de slogan van RGD gegeven: zorg voor gezondheid dichtbij huis.
LOADING
Whoops! The requested page could not be loaded!
Please check your internet connection, or try again later