en

Samenwerking gecontinueerd: poli Kampong Baroe heropend

Samenwerking gecontinueerd: poli Kampong Baroe heropend

“De Regionale Gezondheidsdienst(RGD) geeft invulling aan haar mission statement. Wat ze zeggen, doen ze”, aldus de districtscommissaris van Saramacca, Laksmienarian Doebay, tijdens de heropening van polikliniek Kampong Baroe op vrijdag 23 juni jl. 

“Zowel de RGD als het commissariaat hebben gehoor gegeven aan de oproep van de regering dat overheidsinstanties moeten samenwerken om gemeenschappelijke doelen te bereiken” vervolgde hij.
“Ten no de fu vermors’ moni”, wij zijn trots op het product dat tot stand gekomen is zonder een architect of aannemer. Ik ben blij dat de RGD, in de persoon van de directeur, Edwin Noordzee, naar de dc luistert, waardoor de bewoners van Saramacca kunnen rekenen op goede poliklinieken.”

Naomi Samidin, lid van de Nationale Assemblee feliciteerde de RGD en de bewoners van Kampong Baroe in het bijzonder, met de heropening van de polikliniek. Ze is vooral tevreden met de uitbreiding van de diensten met o.a. het laboratorium.
Ze deed echter een beroep op de leiding van de RGD dat die niet alleen mooie poliklinieken opent in het district, maar vooral dat de dienstverlening gegarandeerd moet blijven.

Evert Mohan, Rayon Coördinator tevens polihoofd van het gezondheidscentrum Groningen, zei dat de renovatie van de polikliniek een noodzaak was. Dit voornamelijk om het groeiend patiëntenbestand en het ontbreken van zowel een particuliere arts als een spoedhulp post. De arts geeft aan prettig te hebben gewerkt met het personeel en dat hij zijn diensten op de poli zeker zal missen. “Ik ben blij dat er nu een permanente arts op de poli komt, maar ben bereid indien nodig in te vallen”. Hij bedankte de patiënten en het personeel voor het vertrouwen in hem gesteld de afgelopen jaren.

Edwin Noordzee, waarnemend algemeen directeur van de RGD, begon zijn toespraak met dankzegging aan het commissariaat. Hij memoreerde dat Kampong Baroe niet het eerste project is dat het commissariaat met de RGD heeft afgewerkt, ook niet het laatste. “Het kosteloos renoveren van de poliklinieken is een voorbeeld van onvoorwaardelijke samenwerking”.
Hij bracht verder de felicitaties over aan het personeel en de bewoners van Kampong Baroe. Vanaf 1 juli is Suresh Ramautar als vaste arts verbonden aan de poli.

Alle sprekers deden een beroep op de lokale bevolking om goed gebruik van de polikliniek te maken.

De RGD heeft een samenwerking met een aantal commissariaten, waarbij zij inkomt met materiaal terwijl het commissariaat zich buigt over de renovatie c.q. uitbreiding van de faciliteiten.

LOADING
Whoops! The requested page could not be loaded!
Please check your internet connection, or try again later